POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nawiązując współpracę w jakiejkolwiek formie: podpisując umowę, wysyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego tu formularza lub mailem itp, przekazujesz swoje dane osobowe, których jestem zobowiązany przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem. 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Jako fotograf prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej wprowadziłem szereg regulacji i zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z RODO. Wprowadziłem zasadę minimalizacji pobieranych danych przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi, cyfrowymi metodami. Jestem zarówno zobowiązany do poinformowania o następujących faktach i uprawnieniach:

  1. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Skóra. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  3. Przetwarzam następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, informacje dotyczące Waszego ślubu/sesji/reportażu.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza kontaktowego.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Niniejsza Polityka prywatności reguluje sposób, w jaki Skóra Andrzej gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkownika (zwanym dalej “Użytkownikiem”) ze strony internetowej www.skora-fotoprojekt.pl (zwanej dalej “Stroną”). Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony skora-fotoprojekt .

Jak się skontaktować ze mną?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, praktyk tej witryny lub kontaktów z tą witryną, skontaktuj się ze mną na: info(at)@skora-fotoprojekt.pl lub skorzystaj z mojego formularza kontaktowego.

Skąd mam Twoje dane?

Najczęściej sam je podałaś/eś w różnych sytuacjach: dzwoniąc lub wysyłając e-mail do mnie, wypełniając formularz na niniejszej stronie, wysyłając do nas wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram); kontaktując się nami za pomocą jednego z portali, z którym współpracujemy, spisując z nami umowę na wykonanie sesji fotograficznej bądź reportażu. Podczas wykonywania Tobie zdjęć również przetwarzamy Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

Osobowe dane identyfikacyjne

 

Mogę zbierać osobowe dane identyfikacyjne od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają moją Stronę, wypełniają formularz kontaktowy oraz w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami udostępnianymi na mojej stronie. Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu. Użytkownicy mogą jednak odwiedzać moją Stronę anonimowo. Będę zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą mi takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane ze Stroną.

Nieosobowe dane identyfikacyjne

 

Mogę zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne na temat Użytkowników, ilekroć wchodzą one w interakcję z moją Witryną. Nieosobowe dane identyfikacyjne mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobu, w jaki Użytkownicy łączą się z moją Witryną, na przykład system operacyjny i wykorzystywani dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Komu powierzam Twoje dane osobowe?

Nie przekazuje Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka mojej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazujemy tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom: Google LLC, dhosting.pl Sp. z o.o., ZALAMO S.C., Facebook Inc.

Jak długo przechowuje Twoje dane osobowe?

Przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy; marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania; statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizujemy i nie podlegają rozporządzeniu RODO. Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Przyjmujemy odpowiednie metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na mojej Stronie. Wrażliwa i prywatna wymiana danych między Stroną a jej Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego kanału komunikacyjnego SSL i jest szyfrowana i chroniona za pomocą podpisów cyfrowych.

COOKIES PRZEGLĄDARKI (ciasteczka)?

Witryna www.skora-fotoprojekt.pl  używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera/smartfona przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z  tej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie.  Może zdarzyć że niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie.

Jak wykorzystuję gromadzone informacje?

 

Andrzej Skóra – Skora Fotoprojekt – gromadzi i wykorzystuje dane osobowe Użytkowników do następujących celów:

a. Aby poprawić moją witrynę
Nieustannie dążę do udoskonalania ofert swoich witryn internetowych w oparciu o informacje i opinie, które otrzymuję od Ciebie.

b. Aby poprawić obsługę klienta
Twoje informacje pomagają mi skuteczniej reagować na zgłoszenia dotyczące obsługi klienta i potrzeby pomocy technicznej.

c. Aby administrować treścią, promocją, ankietą lub inną funkcją witryny
Aby wysłać informacje o użytkownikach, które zgodziły się otrzymywać na tematy, wydaje mi się, że będą dla nich interesujące.

d. Aby wysłać okresowe wiadomości e-mail
Adres e-mail Użytkowników, który umożliwia przetwarzanie zamówień, będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania im informacji i aktualizacji dotyczących ich zamówienia. Może również służyć do odpowiadania na ich zapytania i / lub inne prośby lub pytania. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zapisać na moją listę mailingową (Newsletter), otrzyma e-maile, które mogą zawierać wiadomości firmowe, aktualizacje, powiązane informacje o produktach lub usługach itp. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, zamieszczam szczegółowe informacje i instrukcje na dole każdego e-maila lub Użytkownik może skontaktować się ze mną za pośrednictwem naszej Strony.

Zaakceptowanie niniejszych warunków

 

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z mojej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Polityka prywatości będzie zmieniana aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych. Zachęcam użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami o tym, w jaki sposób pomagam chronić gromadzone przeze mnie dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Prawa autorskie

Wszelkie teksty,  zdjęcia i grafiki na tej stronie są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie zawartości serwisu lub jego części bez pisemnej zgody ze mną jest zabronione.

Zakupione, wydrukowane fotografie uprawniają nabywcę do własności obrazu, ale nie do praw autorskich do obrazu, które pozostają własnością Andrzeja Skóry nawet po zakupie.